Avyttring

2019-06-28
Arboga

Vi avyttar per 2019-06-28 samtliga fastigheter i Arboga. Ny hyresvärd blir Gladsheim Fastigheter AB.

Vi har sedan 2006 varit verksamma i Arboga då Ringugnen 5 förvärvades. Anledningen till försäljningen är en målsättning om att koncentrera fastighetsbestånden till andra orter. Vi tackar så mycket för den tid som har varit och hoppas att ni kommer att trivas med er nya hyresvärd.