Källare

2016-04-22
Märkning källarförråd

Vi kommer under vår och sommar 2016 ta kontakt med er hyresgäster om att märka upp era källarförråd. På förekommen anledning så vill vi också påpeka att det är strikt förbjudet att ställa saker i källargångarna. Det är ur brandsäkerhetssynpunkt helt förkastligt, ser förskräckligt ut och kan dra till sig ohyra. Att ställa ner saker i källargångarna utan lov kommer att leda till att du som hyresgäst blir uppsagd från ditt hyreskontrakt.