Om Koncernen

Bengtwicksén AB är moderbolag i en bolagsgrupp som äger, förvaltar och förädlar fastigheter i Torshälla, Köping, Sala och Strängnäs. I dagsläget äger och förvaltar koncernen ca: 300 lägenheter och har ett 50-tal lokalhyresgäster. Total uthyrningsbar yta är ca: 30 000 kvm. Det här är vår vision i fem punkter:

  • Vi skapar goda och långsiktiga relationer med kunder, personal, samarbetspartners och leverantörer.
  • Vi har nöjda kunder tack vare en hög servicenivå och en prisvärd produkt.
  • Vi har god lönsamhet och är finansiellt stabila för att möjliggöra utveckling av befintliga fastigheter och en kontrollerad expansion genom förvärv.
  • Vi koncentrerar verksamheten till Mälardalen.
  • Vi arbetar aktivt med aktiehandel för att öka lönsamheten och förränta överlikviditet.


Projekt

Finansiell information

Historik

Verksamheten startade 2000 genom att ett bostadsbestånd på Gotland förvärvades. Mellan 2000 och 2015 skedde succesivt förvärv och koncernen hade vid utgången av 2015 fastigheter i 6 olika kommuner. För att kunna fokusera vår förvaltning beslutade vi att koncentrera verksamheten till Mälardalen vilket ledde till att Gotlandsbeståndet avyttrades 2016 och Arbogabeståndet avyttrades 2019.

Vi etablerade oss i Torshälla 2012 då fyra fastigheter med totalt 119 lägenheter och ca: 8 000 kvm uthyrningsbar yta förvärvades. Beståndet har genom förvärv och förtätning i befintliga fastigheter växt till att vid utgången av 2020 bestå av 14 fastigheter med 261 lägenheter, 30 lokaler och en total uthyrningbar yta om ca: 19 000 kvm. Under åren 2017-2020 har 4 fastigheter med 125 lägenheter totalrenoverats då fastigheterna var i behov av stambyte.

Ägarna till koncernen har under lång tid varit verksamma i Strängnäs kommun och har både som fysiker och genom andra bolag ägt fastigheter i kommunen sedan 1960-talet. Koncernen gjorde sitt första förvärv i kommunen 2003 genom köpet av 25 % av HusbyBruket HB. Det senaste förvärvet genomfördes 2014 då fastigheten De Geer 1 i Åkers Styckebruk förvärvades.

Koncernen förvärvade 2007 sjönära mark på båda sidor om Husby Tegelbruk i Stallarholmen. 2009 antogs en ny detaljplan för bostadsbebyggelse på fastigheterna. Vill ni läsa mer om våra projekt kan ni klicka här

Styrelsen

Bengt Wicksén

Styrelseordförande

Född 1939

Tidigare VD för Länsförsäkringar Liv AB och Länsförsäkringar Stockholm. Har även tidigare varit involverad i fastighetsbolag bland annat som styrelseledamot i Länsfastigheter HB och John Mattson Fastighets AB.

Albert Wicksén

Styrelseledamot, VD

Född 1982

Magisterexamen i ekonomi från Uppsala universitet. Har tidigare arbetat med revision och ekonomichef för koncernen. Är sedan 2014 VD för Bengtwicksén AB

Gunnar Malmström

Styrelseledamot

Född 1960

Civilekonom examen från Handelshögskolan i Stockholm (DHS) 1984. Styrelseledamot och vice VD för Aragon Fondkommission (-1997) och har därefter arbetat med egen investeringsverksamhet genom Gripsholm Holding m.fl. bolag.

Per-Arne Rudbert

Styrelseledamot

Född 1954

Tidigare VD för Humlegården Fastighets AB och har idag styrelseuppdrag i ett flertal fastighetsbolag

Thomas Enmark

Styrelseledamot

Född 1973

Magisterexamen i ekonomi och kandidatexamen i byggteknik från Örebro Universitet. Tidigare fastighetsutvecklingschef på John Mattson, fastighetschef/förvaltare på Telia, St. Jude Medical och Saab.