Uppsägningstid

För bostäder gäller 3 månaders uppsägningstid och uppsägningen ska vara skriftlig med namnunderskrift. Om två står som hyresgäster på kontraktet måsta båda skriva under uppsägningen. Uppsägningen måste vara oss tillhanda före månadsskiftet om nästkommande månad skall kunna räknas in i uppsägningstiden.

Protokoll

Vi har som rutin att ta fram ett protokoll över lägenhetens skick vid inflyttning resp avflyttning för att kunna reglera ev skador utöver det normala slitaget.

Checklista inför flytten

8 dagar kvar

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).


7 dagar kvar
Beställ flytt av telefonen.

6 dagar kvar
Gå igenom vind, källare, garage, förråd mm och sortera.

5 dagar kvar
Samla ihop alla småsaker av större värden som smycken, bankböcker, värdehandlingar mm. Dessa saker tar du med i ditt eget handbagage under flyttdagen.

4 dagar kvar
Ägna dagen åt att skriva och posta flyttkort till släkt och vänner.

3 dagar kvar
Packa kläder, böcker och annat som du inte behöver under den närmaste tiden.

2 dagar kvar
Gå igenom köksredskapen, packa porslin och glas (anlitar du flyttfirma så låt dem göra detta, i annat fall är de inte ansvariga om något går sönder). Rengör hyllor och skåp. Plocka ner gardiner.

1 dag kvar
Rulla ihop mattor. Samla in nycklar till gamla bostaden och se till att du har nyckel till den nya bostaden.

Äntligen flyttdags!

Så lämnar du bostaden välstädad!