Eskilstuna

Bengt Wicksén AB äger via dotterbolag 2 fastigheter med 26 bostadslägenheter och 8 lokaler i Eskilstuna o Lägenheternas storlek varierar från 1 rok till 5 rok. Huvuddelen av bostäderna återfinns i fastigheten Vipan 11 som ligger i korsningen Careliigatan/Kungsgatan

Fastigheter i eskilstuna