Hyreshöjning och retroaktiv hyra

2024-06-19
Årets hyresförhandlingar är klara mellan fastighetsägarna och hyresgästföreningen. Det betyder 5,5% hyreshöjning i Eskilstuna kommun och 5,3% i Strängnäs. Hyreshöjningen gäller från 1a april. Eftersom april-, maj- och junihyrorna redan var aviserade när hyrehöjningen blev klar så kommer vi ta ut hyreshöjningen retroaktivt för de månaderna. Det betyder att du kommer få ett tillägg - retroaktiv hyra - på juli, agusti och september. Exempel: Om din hyra 2023 var 10000 kr är din nya hyra för 2024 10500, dvs en höjning med 5,5% eller 550 kr. Den nya hyran gäller från 1a april 2024. Men du har redan betalat aprilhyra 10000 enligt den avi du fått. De 550 som saknas från aprilhyran tar vi ut retroaktivt, i efterskott, på din julihyra som kommer ha en post "Retroaktiv hyra april 550 kr". Den totala summan du kommer betala i juli är därför 11100 kr eller nya hyran för 2024 10550 plus 550 kr från april.