SOPSORTERING

2024-06-11
Sopsortering spelar roll! Om det inte sköts får vi inte soporna hämtade alls vilket leder till överfulla kärl och dålig lukt. Hjälp gärna till genom att själv göra rätt och påminn dina grannar om att det är viktigt. https://www.eem.se/privat/atervinning/sortering-i-lagenhet