Riktargatan 60

2018-03-20
Renovering

Vi påbörjar stambyte och totalrenovering av fastigheten Skeppsgossen 3 under vecka 12. Av de totalt 27 lägenheterna kommer 21 att vara färdiga för inflyttning 1/8 2018. De resternade 6 kommer att vara inflyttningsklara 1/9 2018